top of page

Dataskyddspolicy

Senast uppdaterad: 2024-05-14

Så här hanterar SIMS Interim dina personuppgifter:

Sims Interim är skyldiga att skydda och respektera din integritet. Denna policy förklarar hur vi hanterar personuppgifter som vi samlar in och mottar om dig i samband med de tjänster vi tillhandahåller.

Personuppgiftsansvarig:

Sims Interim AB (559480-2216, Korsgatan 3) är personuppgiftsansvarig för behandlingar av dina personuppgifter. Om du har frågor kring vår hantering eller dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på info@simsinterim.se.

Personuppgifter som SIMS Interim behandlar

Sims Interim behandlar personuppgifter om konsulter och potentiella konsulter i Sims Interims nätverk som 1). aktivt sökt ett uppdrag och/eller 2). SIMS Interim har hittat genom uppsökande aktiviteter (search). Konsulters personuppgifter behandlas även för användare på SIMS Interims kompetensplattform. Exemplen på personuppgifter inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och professionell historik.

För att kunna erbjuda konsulttjänster och marknadsaktiviteter till kunder och potentiella kunder behandlar Sims Interim personuppgifter om kontaktpersoner hos befintliga och potentiella kunder. Personuppgifter behandlas även för kontaktpersoner hos leverantörer som SIMS Interim köper tjänster och produkter av. För att administrera omdömen om kunder och konsulter behandlar SIMS Interim referenspersoners personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

1. Namn, telefonnummer, e-postadress samt övriga kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter för att vi ska identifiera och kommunicera med dig på ett korrekt och smidigt sätt. 

2. Kompetenser och tidigare erfarenheter inhämtat från din CV, din LinkedIn-profil eller genom intervjuer och referenstagning med av dig tillhandahållna referenser.

3. Information om kunskaper och förmågor utifrån de uppgifter du tillhandahåller på vår kompetensportal. 

4. Foton om dessa finns tillgängligt i din CV eller på din LinkedIn-profil. 

5. Övriga personuppgifter som du väljer att delge oss i ditt CV och eventuellt andra uppladdade eller delade dokument*.

*Vi avråder dig för att delge oss känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter) gällande exempelvis; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. I händelse av att du ändå skulle delge oss denna typ av uppgifter förbehåller vi oss rätten att utan ditt medgivande radera dessa uppgifter liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

Ändamål och laglig grund för SIMS Interims behandling av dina personuppgifter

SIMS Interims hantering av dina personuppgifter syftar till att främja dina möjligheter till att få konsultuppdrag, nedan beskriver vi mer i detalj hur vi använder dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter på en eller flera av följande lagliga grunder:

  • Samtycke (där du aktivt har godkänt vår behandling av dina personuppgifter för specifika syften).

  • Avtal (där behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett kontrakt med dig).

  • Lagliga skyldigheter (där vi behöver behandla dina uppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet).

Vad använder vi dina personuppgifter till? 

Vi använder dina personuppgifter för att utvärdera och bedöma dina kompetenser så som yrkes-, begåvnings- och personlighetsmässigt. Detta gör vi för att kunna erbjuda dig relevanta konsultuppdrag. Dina personuppgifter används även för att förse dig med information eller inbjudning.

Delning av uppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter såsom kunder som söker interimskandidater, samt externa tjänsteleverantörer som hjälper oss att förvalta våra tjänster. Alla tredje parter är skyldiga att skydda dina data och att behandla dem i enlighet med lag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter avseende marknadsrelaterade kontakter lagras så länge det finns ett rimligt skäl för detta.

Personuppgifter avseende kunduppdrag lagras så länge uppdragen är aktiva och därefter under gällande ansvarsperiod för respektive uppdrag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, eller att begränsa behandlingen av dessa, samt rätten att invända mot behandlingen och rätten till dataportabilitet. Du har även rätten att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna policy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@simsinterim.se.

Denna policy kan komma att uppdateras och den senaste versionen är alltid tillgänglig på vår webbplats.

bottom of page